Odpovědnost


K hlavním principům našeho jednání patří společensky odpovědné vedení společnosti. Všechna naše rozhodnutí jsou vedena snahou promýšlet předem ekonomické, sociální a ekologické dopady naší činnosti a dosáhnout přiměřené rovnováhy zájmů.

Dobrovolným dodržováním standardů kvality a certifikace kromě toho garantujeme vysokou kvalitu našich produktů.

Splňujeme všechny požadavky týkající se ochrany životního prostředí a ve svých výrobních podnicích je plně respektujeme. Snažíme se o neustálé zlepšování své bilance v oblasti životního prostředí a dbáme na účinné a trvalé využívání zdrojů.

Trvalé zachovávání těchto hodnot považujeme za důležitý předpoklad, aby naše společnost úspěšně rostla i v budoucnu. Jsme přesvědčeni, že i naši zákazníci se budou ve větší míře rozhodovat v souladu s tímto aspektem.


ZKS miltex s.r.o.
Lhotova 252 | 507 71 Miletín
Česká republika


Tel.:  +420 493 653 111
 info@zks-miltex.cz