Pokyny týkající se ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto tyto webové stránky (dále jen:„Portál“) provozujeme v souladu s aplikovatelnými právními předpisy o ochraně a bezpečnosti osobních údajů. Níže najdete informace o tom, jaké osobní údaje k jakému účelu shromažďujeme, jak Vaše údaje chráníme a jak je využíváme.


Odpovědným subjektem ve smyslu ochrany osobních údajů je společnost ZKS miltex s.r.o.SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prostřednictvím portálu neshromažďujeme žádné osobní údaje, ledaže byste nám takové údaje poskytli dobrovolně (např. pokud použijete náš kontaktní formulář), s jejich evidencí byste výslovně souhlasili nebo by to dovolovaly příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou údaje, které mohou být použity k identifikaci Vaší osoby nebo jiných osob, ke kterým se údaje případně vztahují (např. jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy).SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE KOMUNIKACE NEBO POUŽÍVÁNÍ

Pokud navštívíte portál, mohou být pomocí technických prostředků automaticky vytvářeny, ukládány a za účelem analýzy používání portálu zpracovávány údaje týkající se komunikace (např. IP adresa), resp. údaje týkající se používání (např. údaje o začátku a době používání a o Vámi používaných telekomunikačních službách). Z těchto údajů lze případně vyvodit osobní údaje. Bude-li další evidování, zpracovávání nebo používání Vašich údajů týkajících se komunikace, resp. používání bezpodmínečně nutné, podléhá to zákonným předpisům o ochraně osobních údajů.STANOVENÍ ÚČELU

Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze k účelu, ke kterému jste nám je poskytli, zejména abychom mohli zodpovědět nebo zpracovat Vaše dotazy, nebo abychom Vám zajistili přístup k určitým informacím nebo nabídkám. Za tímto účelem může být nutné, abychom Vámi poskytnuté osobní údaje ukládali a zpracovávali.PŘEDÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM

Vaše údaje zásadně nepředáváme třetím osobám, ledaže bychom k tomu byli zavázáni nebo oprávněni ze zákona nebo byste s předáním výslovně souhlasili. Osobní údaje jsou státním institucím a úřadům předávány pouze v rámci kogentních národních právních předpisů, nebo pokud je jejich předání v případě útoků na naši síťovou infrastrukturu nutné za účelem vymáhání práva nebo trestního stíhání.SOUBORY COOKIES

Pokud navštívíte portál nebo se přihlásíte, může se stát, že ve Vašem počítači nebo mobilním koncovém zařízení uložíme informace ve formě souboru cookie, které ho při Vaší další návštěvě automaticky identifikují. Soubory cookies nám například umožňují přizpůsobit webové stránky Vašim zájmům nebo integrovat speciální funkce pro uživatele. Pokud nechcete, abychom Váš počítač identifikovali, nastavte Váš prohlížeč tak, aby soubory cookies z Vašeho pevného disku nebo mobilního koncového zařízení vymazal, všechny soubory cookies zablokoval nebo Vás varoval, než bude soubor cookie uložen.BEZPEČNOST

Společnost ZKS miltex s.r.o. učinila potřebná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby Vaše osobní údaje ochránila proti neúmyslnému nebo nezákonnému vymazání, neúmyslné nebo nezákonné změně či ztrátě a proti neoprávněnému předání nebo přístupu. Pokusíme se přístup do databáze omezit na oprávněné uživatele, nemůžeme však zaručit, že přístup nezískají neoprávnění uživatelé.ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY JINÝCH DODAVATELŮ

Portál může obsahovat odkazy na webové stránky jiných dodavatelů. Upozorňujeme na to, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí výhradně pro tento portál. Nemůžeme nijak ovlivnit ani kontrolovat, zda ostatní dodavatelé dodržují platné předpisy o ochraně osobních údajů.VYMAZÁNÍ A ZABLOKOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile bude dokončeno zpracování Vaší žádosti nebo Vašeho dotazu, nebo pokud nás k tomu vyzvete.PRÁVO NA INFORMACE

Na Vaši žádost Vám rádi bezplatně sdělíme, zda a jaké osobní údaje o Vaší osobě jsou uloženy. Nesprávné údaje po upozornění opravíme.ZAHRNUTÍ, PLATNOST A AKTUÁLNOST PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používáním portálu souhlasíte s výše popsaným použitím osobních údajů. Pokyny týkající se ochrany osobních údajů jsou aktuálně platné a byly vypracovány v květnu 2016. V důsledku dalšího rozvoje portálu nebo implementace nových technologií může být nutné tyto pokyny změnit. Společnost ZKS miltex s.r.o. si vyhrazuje právo pokyny týkající se ochrany osobních údajů kdykoli změnit s účinností do budoucna.KONTAKT

Žádosti o informace a vymazání a veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů zasílejte na e-mailovou adresu:


ZKS miltex s.r.o.
Jednatelé: Dietrich Hohberg, Jitka Langnerová
Lhotova 252 | 507 71 Miletín
Česká republika

Tel.:  +420 493 653 111
 info@zks-miltex.cz